લાઇટ ટાવર

  • મોબાઇલ લાઇટિંગ ટાવર

    Features of Mobile Lighting Tower ● Hydraulic/Manual Winch lifting system ● Large volume fuel tank for long operation ● Vertical mast for less bulky & safer ● Lockable door ● 9m max height ● Emergency stop button ● 4 adjustable stabilizers ● Sound level nearly 58dB(A) ● Wind stability optional…
1 પૃષ્ઠ 1 ની 1

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

હવે પૂછો
હવે પૂછો